Home

M-Lab, een rijke historie en een mooie belofte

M-Lab, een laboratorium voor het ontwikkelen van nieuwe musical-plannen, een laboratorium voor nieuwe musical-makers.

De oorspronkelijke oprichters Koen van Dijk, Marianne Huibers en Carmen Nicolaï startten in 2007 met M-Lab met een eigen theater aan de Aambeeldstraat in Amsterdam Noord. 

Vanaf het eerste moment was ook Tessa Harmsen aan M-Lab verbonden; eerst als extern medewerker M&P, later als vaste medewerker.

In de loop van 9 jaar zijn meer dan 40 musicalplannen gerealiseerd. In de eerste jaren veelal onder regie van Koen van Dijk. Maar ook Daniël Cohen, Paul Eenens, Bart Oomen, Gijs de Lange en Frank Lammers hebben geregisseerd. Voor een volledig overzicht van de titels verwijzen we naar de pagina M-Lab op Wikipedia

M-Lab, sinds 2007

M-Lab opende in 2007 haar deuren als productiehuis en theater. M-Lab, naar een idee van Joop en Janine van den Ende, werd in eerste instantie financieel gesteund door de VandenEnde Foundation en de gemeente Amsterdam en later ook door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De artistieke leiding was tot 1 juni 2011 in handen van Koen van Dijk, die van vele producties de regisseur en/of vertaler was. M-Lab moest in 2015 haar deuren sluiten als gevolg van de kaalslag in cultuursubsidie ten tijde van de financiële crisis. In 2016 werd nog een reprise-tournee van RENT gerealiseerd.

ANBI-Status

M-Lab heeft de ANBI-status

M-Lab is een ANBI-instelling; een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

Via deze link kan het standaardformulier worden ingezien. Hiermee voldoet de stichting M-Lab aan haar publicatieplicht.

Succes

Prijzen en nominaties

In de negen jaar van het bestaan van M-Lab zijn er meer dan 40 producties gemaakt, waarvan de meest succesvolle producties met Musical Award onderscheidingen (Into the Woods, The Wild Party, Urinetown en RENT) ook op landelijke tournee gingen. Nieuwe Nederlandse musicals kregen hun eerste podium bij M-Lab; naast De Gebroeders Leeuwenhart en Wintersprookje ook Stationstraat 169 huis en De Boot en het Meisje. Daarnaast kwamen er producties voort uit workshops voor schrijvers, componisten en vertalers. Voor het Sondheimfestival, ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Stephen Sondheim, en met name voor de voorstelling Sunday in the Park with George kreeg M-Lab de Prijs van de Nederlandse Theaterkritiek 2010.

Toekomst

Een nieuwe start voor M-Lab

M-Lab heeft een subsidieaanvraag lopen bij de Raad voor Cultuur en hoopt een BIS-gezelschap te worden (Basis InfraStructuur). Dan is M-Lab opnieuw een ontwikkelinstelling. Wij zijn in afwachting van een besluit hierover.


‘M-Lab is een onafhankelijke ontwikkelinstelling voor de Off Broadway-musical, kleinschalig en experimenteel, en richt zich op talent- en genreontwikkeling. 

M-Lab biedt een plek waar talentvolle schrijvers, componisten, regisseurs en andere makers terecht kunnen om musical te maken. Het stimuleert ontmoeting, kennisoverdracht, de mix van genres & disciplines en biedt met gedrevenheid en veel theaterliefde een podium voor nieuwe makers, nieuwe Nederlandse producties en af en toe een vernieuwende buitenlandse productie.’


‘M-Lab is klaar voor een comeback. Er is geleerd van het verleden, er wordt geluisterd naar nieuwe stemmen. Een nieuwe dialoog wordt gestart.’

Bel voor meer informatie

Contact

Een vraag?

De Facebook-pagina Theater M-Lab is, als altijd, actief.

Wie contact wil opnemen, meer informatie wil hebben,

kan contact opnemen met Koen van Dijk (koen@m-lab.nl) of Marianne Huibers: (marianne@m-lab.nl).
Het algemene contactadres is info@m-lab.nl

 
 
 
 
 

Alle scènefoto’s: Bob Bronshoff